ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Πλατφόρμα Υποβολής και Διαχείρισης Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων ΤΣΔΑ Σύνδεση στην εφαρμογή
με κωδικούς ΗΜΑ

Powered by Evolution Projects+


Παράταση της υποβολής των ΤΣΔΑ μέχρι 31/3/2022
Δείτε την απόφαση